تایید ساختار پیشنهادی مدیریت لجستیک در ایران از سوی اسکاپ
۱۱ام اسفند ۱۳۹۶ صنعتی


بیان چوب | 

طبق گزارش تهیه شده در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید یکی از موارد؛تایید ساختار پیشنهادی مدیریت لجستیک در ایران از سوی اسکاپ و توصیه آن به سایر کشورها بعنوان یک الگوی موفق

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق گزارش تهیه شده در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، کمیسیون همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل (اسکاپ) در نشست اخیر کارگروه بنادر خشک خود، الگوی ارایه شده از سوی نماینده کشورمان برای مدیریت کلان لجستیک را تایید و آنرا به عنوان یک الگوی موفق مدیریت فرابخشی برای سیاستگذاری و هدایت اقدامات لجستیک به سایر کشورهای عضو این کمیسیون توصیه نمود.

در دو نشست اخیر کارگروه های حمل و نقل چندوجهی و بنادر خشک اسکاپ موضوع ساختار سیاستگذاری و مدیریت کلان بخش لجستیک در کشورهای عضو مورد بحث قرار گرفت و هر کشور الگوی مورد نظر خود در این ارتباط را ارایه داد که پس از بحث و بررسی های صورت گرفته گروه مشاورین و دبیرخانه کارگروه در بیانیه پایانی، الگوی ارایه شده از سوی کشورمان را تایید و آنرا به عنوان یک رویکرد موفق در راستای شکل دهی تعاملات هماهنگ فرابخشی ذیل مدیریت اجرایی وزارتخانه واحد (متولی بخش حمل و نقل) به سایر کشورهای عضو توصیه نمود.

در راستای اقدامات انجام شده برای استقرار ساختار کلان مدیریت لجستیک در کشور،  با تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، کار گروهی متشکل از ذی‌نفعال اصلی ایجاد و بهره برداری مراکز لجستیک جهت تدوین آیین‌نامه “ستاد مراکز لجستیک” تشکیل شد که پس از ساعت‌ها بحث و بررسی و برگزاری ۱۰ جلسه تخصصی هم‌اکنون تدوین این آیین‌نامه مراحل پایانی خود را سپری نموده و احتمالا در جلسه آتی کارگروه آیین‌نامه نهایی خواهد شد.

با تصویب این آیین‌نامه در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، ستاد مراکز لجستیک و کمیسیون تخصصی و کارگروه های موضوعی ذیل آن به صورت رسمی آغاز به کار نموده و روند بررسی و تصویب نقاط پیشنهادی جهت استقرار مراکز لجستیک از طریق این ستاد دنبال خواهد شد.

مطالعاتی همزمان به منظور طبقه بندی و جانمایی مراکز لجستیک در جریان است، در حال حاضر علاوه بر جانمایی مراکز لجستیک که با استفاده از مدل های بهینه سازی ریاضی در حال انجام است، مطالعات تفصیلی با هدف شناسایی انواع و  طبقه بندی مراکز لجستیک در جریان است که نتایج این مطالعات باتشکیل ستاد مراکز لجستیک جهت تصویب به این ستاد ارایه خواهد شدمطالب پیشنهادی