آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‎ای خرید هندهول های روشنایی سطوح پروازی فرودگاه‎های کشور
۲۲ام آذر ۱۳۹۶ صنعتی


بیان چوب | 

از کلیه شرکت‎های واجد شرایط دعوت می شود برای خرید اسناد فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‎ای با روش ارزیابی کیفی، خرید هندهول‎های روشنایی سطوح پروازی فرودگاه‎های کشور تا تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶ اقدام کنند.

علاقه‎مندان برای کسب آگاهی بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

 مطالب پیشنهادی